110 obletnica ČD Trebnje

Letošnje tradicionalno Glavarjevo srečanje na Lanšprežu, ki je letos sovpadalo s praznovanje 110.
obletnice ČD Trebnje, je potekalo v soboto, 11. maja 2019. S praporjem so se praznovanja udeležili
tudi nekateri člani iz našega društva. Tega pomembnega dogodka pa se je udeležil tudi predsednik
ČZS, Boštjan Noč.

V počastitev teh dveh dogodkov sta stolni prošt, Jožef Lap in pater Avguštin Novak darovala sveto
mašo. Po maši je sledil kulturni program, ki so ga izpeljali nastopajoči iz KUD France Prešeren iz Račne
pri Grosuplju s pevsko skupino Zarja. Dogajanje je z nastopom popestrila še skupina otrok iz KS
Štefan.

Sledilo je še druženje s pogostitvijo.