Novi člani

Kako postanete novi član čebelarskega društva?

V Čebelarsko društvo Stična se lahko prostovoljno vključi vsaka fizična oseba, ki želi čebelariti. Član društva lahko postanete tako, da da izpolnite elektronsko prijavnico spodaj ali natisnete pristopno izjavo v PDF obliki in jo oddate društvu.

Nove člane sprejemamo v društvo v mesecu januarju na občnem zboru. Če se v društvo želite včlaniti kasneje, bo vašo prošnjo obravnaval upravni odbor, ki bodočega člana predlaga občnemu zboru. Člana nato meseca januarja sprejme občni zbor. Novi član nato poravna članarino, se vpiše v seznam članstva, se seznani s pravili društva in z njimi soglaša.

Vsak novi član mora opraviti tečaj za čebelarje začetnike in čebelariti s pomočjo mentorja, ki si ga poišče sam. Prav tako se je dolžan ves čas izobraževati in svoje znanje izpopolnjevati na tečajih,
predavanjih in delavnicah, ki jih organizira in izvaja ČZS in VF NVI.

Vsak član, ki od ČD Stična dobi soglasje za postavitev čebelnjaka, je le-tega dolžan uporabljati le za čebelarjenje in ne v druge namene (vikend, zidanica ipd.).

Prošnja za sprejem v Čebelarsko društvo Stična

Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Poštna številka:
Datum rojstva:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
OsnovnošolskaSrednješolskaVisokošolska
Leto začetka čebelarjenja:
Število čebeljih družin:
Lokacija čebelnjaka:
katastrska občina številka parcele
Kratka predstavitev: