Prapor

Prapor je poleg uradnega logotipa simbol nekega društva oz. organizacije. Je zastava, običajno občita z zlato vrvico ali resicami, na njej pa so navadno izvezeni simboli. Tudi Čebelarsko društvo Stična ima svoj prapor. Le-ta ne izvira iz časa, ko je bilo društvo na začetku svojega delovanja, ampak je precej mlajši. Iz zapisnika seje, ki se je odvijala 4.7.1981, je namreč razvidno, da je bil stari prapor odnešen v Grosuplje. ČD Stična in nekatera druga manjša društva so bila nekaj časa del Občinske zveze čebelarskih društev Grosuplje. V zapisniku piše: »Marolt tudi poroča, da je grosupeljsko Čebelarsko društvo poslalo dva člana, ki sta zahtevala in tudi odnesla zastavo.« Takratni predsednik ČD Stična, Janko Marolt, je bil zaradi tega deležen precejšnje kritike ostalih članov: »Splošno mnenje je bilo tudi, da je Marolt napravil napako, ker je zastavo izročil Grosuplju. O tem bi morali sklepati vsi člani, ki so to zastavo sploh financirali. Kamor je šla zastava, naj gre pa še drog. Marolt je kritiziran zaradi nepravilnega postopka o izročitvi zastave.« Kam je šel drog, iz zapisnika sicer ni razvidno, je pa iz nadaljnih zapisov jasno, da je dogodek močno razburil stiške čebelarje.

Osem let po neljubem dogodku pa je v zapisniku občnega zbora ČD Stična, ki je potekal 8. januarja 1989, razvidno, da je društvo nabavilo nov prapor: »Nabavljen je prapor, drog, le še napis mu manjka.« Ta prapor je v ponos društvu še danes.

Prapor danes krasi 81 žebljičkov članov društva:

1. Bajc Janez
2. Bajc Janez
3. Bajc Martin
4. Berdajs Nina
5. Blatnik Avgust
6. Blatnik Drago
7. Blatnik Miha
8. Bobnar Franc
9. Ceglar Anton
10. Ceglar Anton
11. Ceglar Sonja
12. Cistercijanski samostan
13. Čoš Beti
14. Čoš Bogdan
15. Čož Jože
16. Dremelj Andrej
17. Dremelj Anton
18. Femc Anton
19. Gazvoda Jože
20. Genorio Miloš
21. Gindiciosi Franci
22. Glavič Jože
23. Godič Marija
24. Grabnar Jože
25. Groznik Franc
26. Groznik Marko
27. Hrovat Aladar
28. Janežič Alojz
29. Janežič Marjan
30. Janežič Matjaž
31. Kahne Janez
32. Kamnikar Marko
33. Kamnikar Miha
34. Kastelic Anton
35. Kastelic Franc
36. Kastelic Janez
37. Kastelic Marjan
38. Kastelic Valentin
39. Klemenčič Feliks
40. Lampret Alojz
41. Lampret Jože
42. Marinčič Tomaž
43. Marolt Marjan
44. Maver Miha
45. Miklič Alojz
46. Možina Stane
47. Nared Slavko
48. Novak Justin
49. Okorn Boštjan
50. Okorn Petra
51. Omejc Janez
52. Pajk Marjan
53. Peček Alojz
54. Perko Željko
55. Pevec Ana
56. Pevec Franc
57. Pevec Joži
58. Piskule Marija
59. Planinšek Alojz
60. Plantarič Alojz
61. Podobnik Milan
62. Puš Janez
63. Rogelj Janez
64. Rus Franc
65. Rus Matej
66. Sever Jože
67. Sever Vinko
68. Skubic Jože
69. Stojanovič Milivoj
70. Šajn Albina
71. Šajn Ciril
72. Škufca Alojz
73. Škufca Janez
74. Tomažin Aleš
75. Vencelj Alojz
76. Vencelj Anton
77. Vrhovec Janez
78. Vrhovec Milan
79. Zaletel Franc
80. Zupančič Anton
81. Zupančič Boris

 

Zapisala Petra Peunik Okorn