Vodstvo

Vodstvo Čebelarskega društva Stična deluje v sestavi, ki je bila izvoljena na zadnjem občnem zboru društva, januarja 2023.

Predsednik:
Anton Kastelic
040 857 003

Podpredsednica:
Petra Peunik Okorn
041 967 964

Tajnik:
Boštjan Okorn
041 299 112
cd.sticna@gmail.com

Blagajničarka:
Beti Čoš

Člani upravnega odbora:
Anton Kastelic
Petra Peunik Okorn
Boštjan Okorn
Joži Pevec
Beti Čoš
Drago Blatnik
Franc Bobnar
Marko Groznik
Željko Perko
Ana Šimac
Kristijan Rešetič
Barbara Kužnik Poljšak
Janez Rogelj

Častno razsodišče:
p. Avguštin Novak, predsednik
Alojz Peček
Bogdan Čoš
Tomaž Marinčič

Praporščaka:
Franc Bobnar
Drago Blatnik

Odbor za odlikovanje in nagrajevanje:
Željko Perko, predsednik
Alojz Miklič
Marko Kamnikar
Franc Rus

Odbor za proslave in prireditve:
Boštjan Okorn, predsednik
Marko Groznik
Primož Legan
p. Avguštin Novak
Beti Čoš
Alojz Peček