Vodstvo

Vodstvo Čebelarskega društva Stična deluje v sestavi, ki je bila izvoljena na zadnjem občnem zboru društva, januarja 2019.

Predsednik:
Anton Kastelic
040 857 003
predsednik@cd-sticna.si

Podpredsednik:
Alojz Janežič
041 994 222

Tajnica:
Joži Pevec
031 351 121
tajnistvo@cd-sticna.si

Blagajničarka:
Beti Čoš

Člani upravnega odbora:
Alojz Janežič
Anton Kastelic
Joži Pevec
Beti Čoš
Petra Peunik Okorn
Drago Blatnik
Franc Bobnar
Marko Groznik
Toni Ceglar
Tomaž Šraj

Častno razsodišče:
p. Avguštin Novak, predsednik
Alojz Peček
Bogdan Čoš
Tomaž Marinčič

Praporščaka:
Franc Bobnar
Drago Blatnik

Odbor za odlikovanje in nagrajevanje:
Željko Perko, predsednik
Alojz Miklič
Marko Kamnikar
Franc Rus

Odbor za proslave in prireditve:
Boštjan Okorn, predsednik
Marko Groznik
Primož Legan
p. Avguštin Novak
Beti Čoš
Alojz Peček