Postavitev učnega čebelnjaka v Temenici

Pri podružnični šoli Temenica (OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični) stoji nov učni čebelnjak, ki ga je podaril župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Ureditev platoja za čebelnjak in okolice  je organiziral in uredil predsednik KS Temenica Nace Kastelic po predhodnih dogovorih in nasvetih s čebelarji našega društva. Na površinah okrog čebelnjaka bo potrebno zasaditi še nekaj medovitih dreves in rastlin. To je v planu za prihodnje leto.  Učni čebelnjak bo služil praktičnemu izobraževanju krožkarjev iz te šole. Vanj smo naselili dve čebelji družini, ki sta jih podarila čebelarja Peter Glavan in Anton Kastelic iz ČD Stična  Za čebele v čebelnjaku bomo skrbeli člani ČD Stična.

 

Anton Kastelic

Predsednik ČD Stična