Ambroževa maša

Vsako leto se na prvo adventno nedeljo čebelarji Čebelarskega društva Stična zberemo v baziliki Žalostne Matere božje v Stični. Vendar smo letos zaradi epidemije čebelarsko mašo lahko spremljali le od doma. Tokrat smo se s čebelarji ČD Krka in Zagradec že devetič zahvalili našemu zavetniku sv. Ambrožu in  Stvarniku za uspešno izpeljano čebelarsko sezono in vse pridelke, ki smo jih pridelali s pomočjo nepogrešljivih čebel v naravi. Pri tej sv. maši smo se spomnili tudi vseh pokojnih čebelark in čebelarjev ter tistih, ki so imeli posebne zasluge za razvoj čebelarstva v naših krajih in na Slovenskem.

Zahvala p. Branku Petauerju in p. Avguštinu Novaku za darovano mašo, da  smo se tudi na ta način lahko zahvalili za uspešno izveden projekt, postavitev učnega čebelnjaka pri Osnovni šoli Stična, ki bo služil praktičnemu izobraževanju učencev pri čebelarskih krožkih.  Prosili smo za zdravje čebelarjev in za ohranitev čebel, ki so v današnjem okolju  vedno bolj ogrožene, a veljajo za simbol pozitivnih lastnosti, kot so harmonija, pridnost, nesebičnost in čuječnost. Bodimo pozorni na njihove pozitivne lastnosti in jih v vsakdanjem življenju tudi posnemajmo.

ČD Stična