Občni zbor 2020

LETO 2020 SMO V ČEBELARSKEM DRUŠTVU STIČNA ZAČELI Z OBČNIM ZBOROM IN Z NOVIM
PREDSEDNIKOM

V soboto, 18. januarja 2020, je v prostorih Gasilskega doma v Stični potekal občni zbor ČD Stična. Zbrala se je večina članov, saj je bilo letošnje srečanje namenjeno tudi izvolitvi novega predsednika društva.

Dosedanji predsednik društva, Alojz Janežič, tajnica društva, Joži Pevec in blagajničarka, Beti Čoš, so predstavili svoja poročila. V preteklem letu smo izpeljali veliko več od prvotno zastavljenega načrta. Med najbolj odmevnimi dogodki je zagotovo marčevska Čebelarska ulica, številni obiski gostov v Čebelnjaku kranjske čebele v Višnji Gori, praznovanje 140. obletnice vpisa kranjske čebele v register medonosnih čebel meseca novembra, strokovna ekskurzija na Koroško ter odlično delovanje čebelarskega krožka v PŠ Višnja Gora.

Veliko smo si zastavili tudi za letošnje leto. Med večje izzive zagotovo spada ustanovitev čebelarskega krožka na matični šoli OŠ Stična in postavitev učnega čebelnjaka ob njej. Zelo pa se veselimo Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki bo meseca julija potekalo v Stični in v Ivančni Gorici. Letošnji občni zbor si bomo zagotovo zapomnili po zamenjavi predsednika in podpredsednika. Po devetih letih je svoj mandat namreč zaključil Alojz Janežič, ki je za svojega naslednika predlagal lani izvoljenega podpredsednika, Antona Kastelica. Vsi prisotni so novega predsednika potrdili z dvigom rok.

Občni zbor je priložnost, ko v društvu podelimo različna odlikovanja in priznanja. Tako sta bili podeljeni dve bronasti odlikovanji Petra Pavla Glavarja ter 15 značk zvestobe ČZS za 30, 40 in 50-letno članstvo v ČD Stična. Naši pokojni članici, Sonji Ceglar, pa je bilo podeljeno odlikovanje Antona Janše II. stopnje za dolgoletno in prizadevno delo v čebelarskem društvu.

V društvu sprejemamo nove člane le enkrat letno in tako se nam je letos pridružilo kar šest novih čebelarjev.

Veseli nas, da so se našemu povabilu odzvali naši gostje. Tako nas je s svojo prisotnostjo počastila direktorica Zavoda Prijetno domače, Maja Lampret, ki nam je predstavila potek del in načrte občine za nastajajočo Hišo kranjske čebele v Višnji Gori ter potek priprav na Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev. Tomaž Marolt, član UO na ČZS ter predsednika sosednjih društev Marjan Volaj (ČD Krka in Zagradec) in Tomaž Trontelj (ČD Grosuplje) so pohvalili naše delo ter nam zaželeli vse dobro v bodoče.

Občni zbor smo zaključili v prijetnem vzdušju in ob dobri hrani. Sedaj pa veselo na delo!

 

Naj medi!