OBČNI ZBOR ČD STIČNA

Za nami je uspešno leto in leto 2023 smo, kot vsako leto doslej, čebelarji začeli z občnim zborom, ki je potekal v prostorih Gasilskega doma Stična.

Naše društvo, ki je v preteklem letu štelo 113 članov, je sprejelo še novih 9 članov. Veseli nas, da število članov raste, obenem pa vsak izmed njih sprejema odgovornost, da bo za čebele skrbel kot dober gospodar ter svoje znanje ves čas izpopolnjeval.

Letošnje leto je bilo za naše društvo tudi volilno leto. Predsednik društva ostaja Anton Kastelic. Dosedanjega podpredsednika je zamenjala Petra Peunik Okorn, delo tajnika pa je prevzel Boštjan Okorn. Zaradi številnih dogodkov in več dela na področju izobraževanja naših najmlajših v šolskih čebelarskih krožkih, smo naš upravni odbor nekoliko povečali in sedaj šteje 13 članov.

Na Občnem zboru so nas s svojo prisotnostjo počastili podžupan Občine Ivančna Gorica, gospod Tomaž Smole, direktorica ZKT Prijetno domače, gospa Maja Lampret, predsednik Regionalne čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja, gospod Anton Koželj, predsednik ČD Krka in Zagradec, gospod Marjan Volaj ter predsednik ČD Grosuplje, gospod Stane Brčon. Delo čebelarskega krožka pa je predstavila mentorica, gospa Katja Kek Potokar.

Čebelarji upamo, da bodo naše čebelje močne in zdrave poletele na prve spomladanske paše ter da bomo tudi letos deležni dobre letine.

Naj medi!

Petra Peunik Okorn