SLAVNOSTNA AKADEMIJA ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE V CANKARJEVEM DOMU

V soboto, 30. septembra 2023 smo se čebelarke in čebelarji ČD Stična udeležili Slavnostne akademije Čebelarske zveze Slovenije, ki je potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Z dogodkom smo obeležili kar štiri pomembne mejnike slovenskega čebelarstva. Najpomembnejši med njimi je zagotovo  150 let organiziranega čebelarstva, ki je povezan z dvema našima rojakoma. Leta 1873 je bilo namreč na pobudo Emila Rothschütza, Jožefa Jeriča in dr. J. R. Razlaga ustanovljeno Kranjsko društvo za umno čebelarstvo, ki velja za predhodnika Čebelarske zveze Slovenije. Prvi mu je predsedoval prav Emil Rothschütz. Z ustanovitvijo društva sta začeli vzporedno izhajati dve čebelarski publikaciji – Kranjska čebela in njena nemška različica Die Krainer Biene. Nemška revija po treh letih preneha izhajati, Slovensko čebelo pa danes poznamo pod imenom Slovenski čebelar. Poleg organiziranega čebelarstva tako slovenski čebelarji praznujemo tudi 150 let neprekinjenega izhajanja čebelarske strokovne revije.

Slovensko čebelarstvo je postalo močno prepoznavno tudi z mednarodnim dogodkom, ki je leta 2003 potekal prav v Ljubljani. Pred 20 leti je namreč pri nas potekala Apimondia Ljubljana 2003.

Letos pa obeležujemo tudi 250-letnico smrti Antona Janše, ki je umrl 13. septembra 1773, na Dunaju. Anton Janša je znan kot začetnik modernega čebelarstva, ki ga je vladarica Marija Terezija določila za vodjo čebelarske šole na Dunaju. V času svojega delovanja je napisal dve knjigi, Razpravo o rojenju čebel (1771) in Popolni nauk o čebelarstvu, ki je izšla po njegovi smrti.

Proslava je bila tudi priložnost, ko je predsednik ČZS napovedal ponovni začetek delovanja Čebelarske šole Antona Janše.

Prireditev so s svojim svečanim prihodom obogatili praporščaki iz cele Slovenije. Slovesnost sta povezovala Barbara Dimc in Boštjan Romih, za glasbeni del pa so poskrbeli Helena Blagne, Sašo Avsenik ter Fehtarji.

Petra Peunik Okorn