OBČNI ZBOR ČD STIČNA 2024

V soboto, 27. 1. 2024, smo se člani Čebelarskega društva Stična zbrali na Občnem zboru ČD Stična, ki je potekal v gasilskem domu v Stični. Dosegli smo približno 60% udeležbo, kar je pomenilo, da je občni zbor sklepčen. Medse smo sprejeli 12 novih članov. Tako nas je v društvu 114.

Veseli smo bili, ker so se našemu vabilu odzvali predstavnik Občine Ivančna Gorica, podžupan gospod Tomaž Smole in predsednika sosednjih društev, gospod Marjan Volaj iz ČD Krka in Zagradec ter gospod Stane Brčon iz ČD Grosuplje. Vsi so pohvalili dobre medsebojne odnose in izrekli upanje po še boljšem sodelovanju v prihodnosti.

Vabilu se je vljudno odzvala tudi gospa Barbara Hočevar, dr. vet. med., ki nam je povedala, da se žal tudi Sloveniji vedno bolj približujeta azijski sršen in pršica tropilela. Na to temo bo v letu 2024 gospa veterinarka v sodelovanju z našim društvom pripravila predavanje in nam situacijo podrobneje predstavila.

V poročilih o delu društva in čebelarskih krožkov, ki delujejo pod okriljem društva, so bile predstavljene številne izvedene dejavnosti; predstavitev društva s stojnico v Višnji Gori v okviru pohoda po Jurčičevi poti, pomoč Hiši kranjske čebele pri pogostitvi pohodnikov po Jurčičevi poti s kruhki z medom, sajenje medovitih rastlin, organizacija in izvedba prireditve Čebelarska ulica v Ivančni Gorici, predstavitev društva na skupni stojnici občine Ivančna Gorica na sejmu ApiSlovenija, izvedba Dneva odprtih vrat ČD Stična (predstavilo se je Čebelarstvo Rogelj), udeležba na čebelarskem prazniku ob praznovanju svetovnega dneva čebel v Celju, organizacija in izvedba proslave ob svetovnem dnevu čebel pri učnem čebelnjaku ob OŠ Stična,  aktivno sodelovanje na  12. mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev v Ivančni Gorici, izvedba strokovne ekskurzije na Kras za člane našega društva, na katero so bili povabljeni tudi člani sosednjega ČD Krka in Zagradec, obisk vrtcev in šol, ki spadajo v območje ČD Stična ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku, sodelovanje na Štrudeljfestu v Stični, kjer smo imeli svojo promocijsko stojnico z aktivnostjo, Ambroževa maša v Stični, v kombinaciji z Adventnim sejmom v Stični, kjer smo tradicionalno pogostili krajane, sodelovanje s Hišo kranjske čebele, organizacija izobraževalnih predavanj, mentorstvo čebelarskim krožkom, sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije in Regijsko čebelarsko zvezo Petra Pavla Glavarja, sodelovanje z Občino Ivančna Gorica in Zavodom za kulturo in turizem Prijetno domače… Podobne aktivnosti so predvidene tudi v letu 2024.

V ČD Stična že šesto leto zapored dajemo velik poudarek poznavanju čebel in čebelarjenju med mladimi. Zaradi tega podpiramo čebelarske krožke na našem območju z znanjem, mentorstvom, materialnimi in finančnimi sredstvi. Veseli nas, da v tem šolskem letu pod okriljem ČD Stična delujejo kar štirje čebelarski krožki; dva na matični šoli OŠ Stična, eden na OŠ Stična, PŠ Višnja Gora, s tem šolskim letom na novo tudi en čebelarski krožek na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, PŠ Temenica. Na PŠ Temenica se bo v letu 2024 za namen krožka postavil učni čebelnjak. Šoli ga bo podaril župan, gospod Dušan Strnad. To je čebelnjak, ki ga je župan dobil v dar od Čebelarske zveze Slovenije ob zaključku 12. mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev. Zelo smo veseli, ker z vsemi krožki res lepo sodelujemo. Učenci, ki obiskujejo krožke, so pripravili aktivnosti za obiskovalce na Čebelarski ulici v Ivančni Gorici, udeležili so se dneva odprtih vrat ČD Stična, udeležili so se državnega tekmovanja mladih čebelarjev v Zagorju, kot nosilci tabel oz. kot prostovoljci so sodelovali na Svetovnem tekmovanju mladih čebelarjev, z našo podporo so pripravili razstavi oz. dejavnosti ob svetovnem dnevu čebel na svoji šoli in ob Slovenskem tradicionalnem zajtrku… Vsako leto učencem tudi plačamo strokovno ekskurzijo. Tako so lani obiskali sejem ApiSlovenija v Celju.

V letu 2023 je naše čebelarsko društvo dobilo v uporabo  sejno sobo na naslovu Stična 11. Deli si jo z Društvom upokojencev Stična. Poleg tega so se začeli resni pogovori o ureditvi trajnejše lokacije za delovanje ČD Stična.

V letu 2024 se bodo obudila mesečna srečanja članov ČD Stična, na katerih bo tekla beseda izključno o čebelah in čebelarjenju. Cilj srečanj je medsebojna  izmenjava izkušenj. Zaradi tega ste na srečanja vsi vljudno vabljeni vsak tretji ponedeljek v mesecu. Prvo srečanje bo že v ponedeljek, 19. 2. 2024, ob 18.00 v sejni sobi Čebelarskega društva Stična, Stična 11.

Podelili smo tudi priznanja nekaterim članom, ki so s svojim prispevkom delovanje društva še nadgradili: Šimac Ani (za aktivno delo v čebelarskem krožku), Rešetiču Kristijanu (za  aktivno delo v čebelarskem krožku), Glavanu Petru  (za aktivno delo v društvu), Perku Željku (za aktivno delo v društvu), Pajku Marjanu (za aktivno delo v društvu).

V letu 2024 se uvaja podeljevanje bronastih, srebrnih in zlatih društvenih priznanj Emila Rothschütza z namenom, da se članom društva zahvali za prizadevno delo.

Na koncu smo podelili zahvale našim donatorjem  Livar d.d., Peskokop Universal d.o.o. Ivančna Gorica, Mesarstvo Maver,  Dnevni bar Glorija, Niko Tours – prevoz potnikov Miklavž Anžlovar s.p.,  Alkemist d.o.o., ki so nam pomagali pri realizaciji dejavnosti.

Ana Šimac